Nasze Motto

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Gminnym Przedszkolu w Baranowie

Prawa dziecka

Marcin Brykczyński - O prawach dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

UNICEF TWOJE PRAWA

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu - prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić.

Prawa dziecka a relacje z rodzicami.

Prawa dziecka nie kolidują z prawem rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich wartościami i światopoglądem, chyba, że dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, groźnych dla dziecka lub niezgodnych z prawem: zaniedbania, krzywdzenia, zmuszania do pracy zarobkowej, unikania obowiązku szkolnego etc……

To najczęściej rodzice lub prawni opiekunowie reprezentują dziecko przed organami państwa i jako pierwsi zgłaszają łamanie jego praw.

Co to są prawa dziecka?

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć.

Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia.

Z niego płynie prawo do pełnego - na miarę człowieka - rozwoju.

Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas gdy dobrze służy człowiekowi a więc dobrze służy jego aktualizacji.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze odnoszące się do dziecka stanowione akty prawne.

Oferta edukacyjna przedszkola

 

IMG 20210601 105230857 HDR

IMG20211222100102 copyIMG 20211011 102955

 

OFERTA EDUKACYJNA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego.

     Nasze przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju dziecka służące indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli. Otaczamy dzieci opieką logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

     Współczesne przedszkole stara się najlepiej jak może wspierać rozwój dziecka, traktując dziecko i jego rodziców jak partnerów. Uważamy, że wychowanie przedszkolne to fundament, który musi być solidny, gdyż na nim buduje się piętra, czyli poszczególne szczeble edukacyjne. Małe dziecko w dorosłym życiu będzie takim człowiekiem jakiego ukształtujemy w okresie najwcześniejszego dzieciństwa.

images

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Plan pracy naszego przedszkola
 • Miesięczne plany pracy poszczególny grup
 • Program Wychowania Przedszkolnego:
 • „ Od zabawy do nauki- Dobre praktyki”
 • „ Nasze przedszkole”

Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystujemy m.in.:

 •  metodę pedagogiki zabawy – KLANZA,
 •  zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
 •  elementy metody czytania globalnego J. Domana,
 •  matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 •  elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 •  metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 •  metoda K. Orffa ,
 •  metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
 •  nauka metodą krakowską,
 •  zajęcia metodą projektu.

Nasze przedszkole posiada bogatą bazę nowoczesnych, ciekawych pomocy dydaktycznych, które urozmaicają dzieciom naukę i zabawę.

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową obejmują:

 •  zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 •  zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 •  zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 •  zajęcia umuzykalniające
 •  zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 •  zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 •  zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 •  gry i zabawy w terenie

63f737ba9d53cbaad3dfc0bcb2cef18f

Dbamy o dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, dlatego obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej placówki, oferujemy bogaty pakiet różnorodnych działań edukacyjnych wychodzących poza przyjęte standardy:

 •  zajęcia bibliotece szkolnej i gminnej,
 •  spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
 •  spotkania z rodzicami, które mają na celu przybliżenie specyfiki pracy różnych zawodów wykonywanych przez rodziców,
 •  spacery i wycieczki,
 •  wspieranie rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych,
 •  organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z opiniami i orzeczeniami,
 •  promowanie zdrowego trybu odżywiania,
 •  wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności talentów wychowanków,
 •  w naszym przedszkolu uczymy języka angielskiego – zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnej dla dzieci, dwa razy w tygodniu.
 •  organizowanie różnorodnych konkursów dla dzieci
 •  udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkola i instytucje lokalne,
 •  uczestniczymy w VIII Edycji Programu – „ Uczymy dzieci programować”
 •  bierzemy udział w Innowacji Pedagogicznej – „ Rozumiem siebie – rozumiem innych – świat w naszych rękach”.

IMG20211123125259

1641042500435

IMG 20210312 093139536

 

Ponadto co roku organizuje się następujące imprezy:

 •  Dzień Przedszkolaka
 •  Dzień Chłopca
 •  Dzien Pluszowego Misia
 •  Dzień Życzliwości
 •  Andrzejki
 •  Święto Niepodległości,
 •  Mikołajki,
 •  Spotkania opłatkowe dla całej społeczności przedszkolnej połączone z wystawieniem „ Jasełek” w wykonaniu dzieci,
 •  Dzień Babci i Dziadka,
 •  Bale karnawałowe,
 •  Dzień Kobiet
 •  Uroczyste przywitanie wiosny,
 •  Dzień Mamy i Taty
 •  Dzień Dziecka
 •  Pożegnanie przedszkola,

IMG20211125084540IMG 20210930 084440 011

IMG 20211206 103133

 

 Uczestniczymy w akcjach i kampaniach:

 •  „Cała Polska czyta dzieciom” – krzewienie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
 •  Międzynarodowa akcja „ Przerwa na czytanie - bicie rekordów w czytaniu na przerwie”
 •  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” – spotkanie z policjantem, rozmowa na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
 •  „ Szkoła pamięta” – akcja wspierana przez MEN, zapalenie zniczy na grobie 14 – tu poległych.
 •  „Szkoła do hymnu” – wspólne odśpiewanie hymnu.
 •  „ Akcja Znicz” – Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,
 •  Udział w WOŚP,
 •  Akcja Korek
 •  Zbiórka zużytych baterii
 •  „ Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” -poszerzenie wiadomości na temat autyzmu,
 •  „Góra Grosza”

IMG 20211105 083338

IMG 20210601 104331524 HDRIMG20211020100450

 

Współpracujemy: 

 • Gminne Centrum Kultury w Baranowie,
 •  Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie,
 •  GOPS w Baranowie
 •  USC w Baranowie
 •  Szkolna Biblioteka
 •  OSP w Baranowie
 •  MDK w Puławach
 •  Policja w Kurowie i Puławach

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach, takich jak:

 •  Zajęcia logopedyczne – indywidualne oraz grupowe zabawy i ćwiczenia mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy ( w zależności od potrzeb)
 •  Zajęcia umuzykalniające– uwrażliwianie na muzykę, poznawanie nowych, ciekawych piosenek, wyrażanie własnej muzycznej ekspresji, zabawy taneczne)
 •  Zajęcia sportowe – treningi piłki nożnej
 •  Religia – dla wszystkich dzieci za zgodą rodziców
 •  Zajęcia taneczne – „Szkółka Tańca i Dobrych Manier” prowadzona przez instruktorów tańca z Puław ( odpłatnie).

musik kinder musik kinder clipart musikangebot fur kindergarten

Jesteśmy dumi :

 •  z serdecznej, życzliwej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej dziecku i rodzicom,
 •  z rodziców aktywnie współpracujących z przedszkolem,
 •  z przytulnych i bezpiecznie urządzonych sal, wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier, które rozwijają zainteresowania i zdolności naszych wychowanków,
 •  ze stale doskonalonej organizacji pracy,
 •  z wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 •  z troskliwej opieki na najwyższym poziomie,
 •  z funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Wyobrażamy sobie, że nasz absolwent będzie:

 •  wykazywał motywację do uczenia się i podejmowania wysiłku intelektualnego;
 •  umiał wykorzystać posiadane wiadomości o otaczającym świecie,
 •  umiał myśleć w sposób logiczny i abstrakcyjny,
 •  tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 •  odporny na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),
 •  posiadał wyobraźnię muzyczną, wykazywał zainteresowanie muzyką klasyczną,
 •  wykazywał postawę „badacza” wobec otaczającej go rzeczywistości,
 •  potrafił współdziałać w grupie (podporządkowywać się poleceniom, normom, umieć współdziałać z innymi),
 •  przestrzegał zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie,
 •  prezentował postawę proekologiczną.

 9281a36e77845368e0dea4ba8e3527f3

      Nie sposób wszystko wymienić. Jednego jesteśmy pewni, że dzieci czują się tu dobrze i chętnie przychodzą do przedszkola, aby nie tylko pobawić się ze swoimi rówieśnikami, ale również poznawać świat i stawać się co dzień mądrzejsze. Kadra przedszkola najlepiej jak potrafi pomaga dzieciom wejść w świat pozytywnych wartości, aby zawsze potrafiły one odróżnić dobro od zła, a także mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.

Priorytety

Nasze Priorytety:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszym życiu;
 • poszukiwanie coraz doskonalszych form współpracy przedszkola z rodzicami dla dobra dziecka.

Mocne strony przedszkola:

 • Organizacja imprez, uroczystości rodzinnych,
 • Działalność profilaktyczna i zdrowotna,
 • Udział w konkursach, kampaniach i akcjach,
 • Edukacyjne kąciki zainteresowań,
 • Przyjazna atmosfera i rodzinny klimat przedszkola,
 • Wyposażenie przedszkola różnorodne pomoce dydaktyczne,
 • Wykwalifikowana i ustawicznie doskonaląca się kadra pedagogiczna,
 • Nowy zagospodarowany plac zabaw,
 • Dokumentowanie osiągnięć - kronika przedszkolna,
 • Realizacja projektów edukacyjnych,
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

O tym warto wiedzieć

 1. Przedszkole nie prowadzi żywienia dla dzieci z alergiami pokarmowymi.
 2. Istnieje możliwość eliminowania niektórych produktów tylko na podstawie zaświadczenia od lekarza o stwierdzonej alergii.
 3. Podkarmiamy dzieci tylko na życzenie rodziców.
 4. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców telefonicznie o nagłej niedyspozycji dziecka - wysoka temperatura, wymioty, itp.
 5. Nauczyciel przedszkola może poprosić o okazanie dokumentu w celu potwierdzenia, że dana osoba jest upoważniona do odbioru dziecka.
 6. Nauczyciel poprosi rodziców o aktualne numery telefonów.
 7. Dyrektor wyciągnie konsekwencje w stosunku do rodziców, którzy zapominają o obowiązku odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola.
 8. Zapisując dziecko do przedszkola rodzice są świadomi, że dziecko musi mieć wdrożone czynności higieniczne.
 9. Zapisując dziecko do przedszkola trzeba liczyć się z kosztami i z terminowym uiszczaniem opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Skład Prezydium Rady Rodziców (rok szkolny 2023/2024)

Przewodnicząca - Agnieszka Nowak

Skarbnik - Anna Głos

Sekretarz - Elżbieta Kręgiel

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy
Gminnego Przedszkola w Baranowie
na rok szkolny 2022/2023

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Baranowie na lata 2012-2015

Koncepcja pracy
Gminnego Przedszkola w Baranowie

 • na lata 2012-2015
 • na lata 2015-2020
 • na lata 2021-2026

Program wychowawczo-profilaktyczny.

Informator "Bezpieczne dziecko w przedszkolu i poza nim".

Program wycjowawczo-profilaktyczny.

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu.

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych