Nasze Motto

Stołówka

Godziny wydawania posiłków rok szkolny 2023/2024:

900 - śniadanie w przedszkolu
1200 - obiad w przedszkolu

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie informuje, że wypisania dziecka z obiadów szkolnych można dokonać telefonicznie: 81 8834009

lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Wiącek

vegetables 29063 640

 

Dowozy dzieci 2018/2019

Rozkład dowozów dzieci na rok szkolny 2018/2019.

Nasz manifest

Nie zastąpimy Państwa dzieciom domu, ale postaramy się stworzyć atmosferę życzliwości i ciepła oraz zaufania, dzięki któremu Wasze dzieci będą mogły czuć się szczęśliwe. Przedszkole, do którego przez cały rok będą uczęszczać Państwa dzieci to miejsce jasne, sympatyczne i przestronne. Tu, pod czujnym okiem i doświadczonej nauczycielki, dzieci będą się bawić wspólnie z rówieśnikami, nauczą się samodzielności i współdziałania w grupie. Dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w zajęciach , zabawach, wycieczkach i uroczystościach. Znajdą także możliwość wyładowania swoich emocji, nagromadzonej energii podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń rytmicznych przy muzyce.

Dzieci nauczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz współżycia w grupie, które na początku roku ustalą wraz z nauczycielami, a które pomogą oddać Państwu dziecko zdrowe, uśmiechnięte i zadowolone.

Życzę dzieciom miłego pobytu, a Nam owocnej współpracy przez cały rok.

 

Dyrektor przedszkola

Co Rodzic powinien wiedzieć?

Bardzo prosimy, nie przyprowadzajcie Państwo do przedszkola dzieci chorych ( szczególnie jak wiedzą Państwo, że dziecko w nocy miało gorączkę, biegunkę, jakąś wysypkę czy wymiotowało lub wyszło z przedszkola poprzedniego dnia chore), mocno zakatarzone. Proszę poważnie potraktować zgłaszane Państwu dolegliwości przez dziecko lub nauczycielkę. Szerzenie się wszelkich chorób, odbywa się przez zakażenia drogą powietrzną i kropelkową. Możliwe jest też przenoszenie się zakażenia przez dotykanie przedmiotów- zabawek zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby zdrowej.

Przedszkole jest miejscem, gdzie kontakty między dziećmi są bardzo bliskie i gdzie choroby szerzące się drogą powietrzną mogą przenosić się szczególnie łatwo.

Po chorobie dziecko powinno przynieść zaświadczenie od lekarza, że już może chodzić do przedszkola- dla dobra innych dzieci.

zdrowieWażne:

 1. Przedszkole stawia przed wszystkimi trzylatkami jednolite wymagania co do umiejętności samoobsługowych. Poziom tych umiejętności postrzegany jest przez psychologów jako dojrzałość przedszkolna. Są to podstawowe czynności w zakresie samoobsługi, jak : mycie rąk, samodzielne jedzenie łyżką, samodzielne korzystanie z toalety, kontrolowanie i załatwianie potrzeb fizjologicznych w toalecie z równoczesnym zachowaniem przy tym czystości, tj. podcieranie pupy, ubieranie i zdejmowanie podstawowych części garderoby, znajomość swego imienia i nazwiska, rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych, wycieranie nosa i chodzenie po schodach.
 2. W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw.
 3. Przedszkole nie prowadzi diet dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Istnieje możliwość eliminowania niektórych produktów, tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stwierdzeniu alergii (jedynie nabiał).
 4. Proponujemy, aby dziecko było ubrane praktycznie i wygodnie. Odzież nie może krępować ruchów dziecka, a jego zakładanie nie powinno być dla dziecka zbyt trudne. Należy się liczyć z faktem ubrudzenia podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub zajęciach. Proponujemy więc odzież na zmianę, a także odzież przeznaczoną do zabaw na podwórku, którą można pozostawić w szafce dziecka w szatni.
 5. Prosimy także o zapasową bieliznę dla dzieci najmłodszych. W związku z możliwością zamiany obuwia zmiennego w szatni, proponujemy jego podpisanie.
 6. Proszę nie ubierać przedszkolaka do sali zbyt ciepło. Kiedy dziecko bawi się w sali wystarczy, że ma na sobie spodenki i cienką bawełnianą bluzeczkę.

Zasady odbierania dzieci z przedszkola

Rodzice (prawni opiekunowie):

 • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola (wprowadzając dziecko do budynku nie do furtki ) w godzinach 7.00 – 9.00.

 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez Rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców i złożone u nauczycielek w grupie, do której uczęszcza dziecko. Formularz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola jest dostępny w przedszkolu u wychowawców grup.

PROCEDURA dotycząca przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach pracy przedszkola i nauczyciela - po godzinie 16:00:

Nauczyciel:

 • Dzwoni pod wszystkie wskazane przez rodziców w upoważnieniu telefony,
 • Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki,
 • Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją w następnym dniu dyrektorowi przedszkola.

Dyrektor:

 • Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
 • Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 1. oplatyRODZIC OŚWIADCZA, ŻE DZIECKO KORZYSTĆ BĘDZIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA:
  1. w wymiarze jednej godziny dodatkowo płatnej – rozpoczęcie przez dziecko zajęć przed godziną 8.00 i odbiór dziecka do godz. 13.00,
  2. w wymiarze 1 godziny dodatkowo płatnej – rozpoczęcie przez dziecko zajęć po godzinie 8.00 i odbiór dziecka do godziny 14.00,
  3. w wymiarze 2 godzin dodatkowo płatnych – rozpoczęcie przez dziecko zajęć przed godziną 8.00 i odbiór dziecka do godziny 14.00,
  4. w wymiarze 3 godzin dodatkowo płatnych - rozpoczęcie przez dziecko zajęć przed godz.8.00 i odbiór dziecka do godziny 15.00,
  5. w wymiarze 4 godzin dodatkowo płatnych – rozpoczęcie przez dziecko zajęć przed godziną 8.00 i odbiór dziecka do godziny 16.00,
  6. w wymiarze 2 godzin dodatkowo płatnych - rozpoczęcie przez dziecko zajęć po godzinie 8.00 i odbiór dziecka do godziny 15.00,
  7. w wymiarze 3 godzin dodatkowo płatnych - rozpoczęcie przez dziecko zajęć po godz. 8.00 i odbiór dziecka do godziny 16.00.

Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka z przedszkola, osobiście lub przez upoważnioną osobę, do końca zadeklarowanej w umowie godziny.

Za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, po upływie zadeklarowanej godzinie odbioru, opłata będzie naliczana jak za pełna godzinę.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane w godzinach od 8.00 do 13.00 są prowadzone bezpłatnie.

Rodzic zobowiązuje się do wniesienia do 15-tego dnia każdego miesiąca, z góry, opłaty będącej iloczynem stawki godzinowej określonej w umowie zadeklarowanej liczby godzin dodatkowych oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu (gotowość przedszkola do świadczenia opieki w czasie przekraczającym podstawę programową).

Rada Rodziców - płatne u wychowawców grup ( deklarowane kwoty 50 zł , w przypadku dwojga dzieci w przedszkolu drugie dziecko – 25 zł);

"W przedszkolu, które umie gospodarować pieniędzmi, naprawdę warto płacić na fundusz rodzicielski. Skorzystają na tym dzieci, które będą mieć lepsze warunki do zabawy, nauki i do spędzania czasu wolnego. Rodzice, włączając się w taką inicjatywę, tworzą społeczność, która może zrobić dużo dobrego - przekonuje społeczny rzecznik praw ucznia Maciej Osuch."

Podziękowania

"Nigdy nie mów ludziom, co mają robić,

a zaskoczą cię pomysłowością".

George S. Patton

 

 

 

 

 

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, ale bezinteresownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc. I choć dobra robota nie potrzebuje pochwały my chcemy pochwalić się, że mamy rodziców, na których zawsze możemy liczyć. ONI wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

Za beziteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Placówce z serca DZIĘKUJĄ:

nauczyciele i dyrekcja

Gminnego Przedszkola

 w Baranowie

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych