Nasze Motto

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu w Baranowie funkcjonuje 5 grup dzieci:

 

Grupa - 3 latków "Tygryski"

wychowawca: mgr Monika Szmul

Grupa 5-latków "Pszczółki"

wychowawca: mgr Monika Sikora

Grupa - 4 latków "Sówki"

wychowawca: mgr Aneta Zaręba

nauczyciel: mgr Ewelina Stefaniak

Grupa - 6 latków "Jeżyki"

wychowawca:mgr Małgorzata Kulik

Grupa - 6 latków "Niedźwiadki"

wychowawca: Alina Pawlak

 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 • zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy  dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • Religia - dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej ( na wniosek rodzica). Prowadzą: p. Małgorzata Osiak i p. Lucyna Miłosz ( w grupach 3 i 4 -latków 15 min. w grupach 5 i 6 -latków 30 min.)
 •  J. angielski - dwa razy w tygodniu  (w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych). Prowadzi p. Renata Kręgiel.
 • Zajęcia logopedyczne - prowadzi p. Grażyna Kolek.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza.

Oferta edukacyjna przedszkola jest  szeroka. Prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach).Zajecia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rozwijamy zdolności i zainteresowania. Promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, wystawy, występy artystyczne, konkursy). Dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy , zajęcia otwarte, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca  realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. 

Metody stosowane w przedszkolu

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

Innowacyjne działania to:

 • Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
 • Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Zajęcia metodą projektu
 • Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy – Klanza
 • Metody aktywizujące
 • Relaksacja

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pani Joanna Marczuk-Domińska, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych