Nasze Motto

Oferta edukacyjna przedszkola

 

IMG 20210601 105230857 HDR

IMG20211222100102 copyIMG 20211011 102955

 

OFERTA EDUKACYJNA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego.

     Nasze przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju dziecka służące indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli. Otaczamy dzieci opieką logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

     Współczesne przedszkole stara się najlepiej jak może wspierać rozwój dziecka, traktując dziecko i jego rodziców jak partnerów. Uważamy, że wychowanie przedszkolne to fundament, który musi być solidny, gdyż na nim buduje się piętra, czyli poszczególne szczeble edukacyjne. Małe dziecko w dorosłym życiu będzie takim człowiekiem jakiego ukształtujemy w okresie najwcześniejszego dzieciństwa.

images

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Plan pracy naszego przedszkola
 • Miesięczne plany pracy poszczególny grup
 • Program Wychowania Przedszkolnego:
 • „ Od zabawy do nauki- Dobre praktyki”
 • „ Nasze przedszkole”

Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystujemy m.in.:

 •  metodę pedagogiki zabawy – KLANZA,
 •  zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
 •  elementy metody czytania globalnego J. Domana,
 •  matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 •  elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 •  metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 •  metoda K. Orffa ,
 •  metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
 •  nauka metodą krakowską,
 •  zajęcia metodą projektu.

Nasze przedszkole posiada bogatą bazę nowoczesnych, ciekawych pomocy dydaktycznych, które urozmaicają dzieciom naukę i zabawę.

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową obejmują:

 •  zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 •  zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 •  zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 •  zajęcia umuzykalniające
 •  zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 •  zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 •  zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 •  gry i zabawy w terenie

63f737ba9d53cbaad3dfc0bcb2cef18f

Dbamy o dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, dlatego obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej placówki, oferujemy bogaty pakiet różnorodnych działań edukacyjnych wychodzących poza przyjęte standardy:

 •  zajęcia bibliotece szkolnej i gminnej,
 •  spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
 •  spotkania z rodzicami, które mają na celu przybliżenie specyfiki pracy różnych zawodów wykonywanych przez rodziców,
 •  spacery i wycieczki,
 •  wspieranie rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych,
 •  organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z opiniami i orzeczeniami,
 •  promowanie zdrowego trybu odżywiania,
 •  wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności talentów wychowanków,
 •  w naszym przedszkolu uczymy języka angielskiego – zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnej dla dzieci, dwa razy w tygodniu.
 •  organizowanie różnorodnych konkursów dla dzieci
 •  udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkola i instytucje lokalne,
 •  uczestniczymy w VIII Edycji Programu – „ Uczymy dzieci programować”
 •  bierzemy udział w Innowacji Pedagogicznej – „ Rozumiem siebie – rozumiem innych – świat w naszych rękach”.

IMG20211123125259

1641042500435

IMG 20210312 093139536

 

Ponadto co roku organizuje się następujące imprezy:

 •  Dzień Przedszkolaka
 •  Dzień Chłopca
 •  Dzien Pluszowego Misia
 •  Dzień Życzliwości
 •  Andrzejki
 •  Święto Niepodległości,
 •  Mikołajki,
 •  Spotkania opłatkowe dla całej społeczności przedszkolnej połączone z wystawieniem „ Jasełek” w wykonaniu dzieci,
 •  Dzień Babci i Dziadka,
 •  Bale karnawałowe,
 •  Dzień Kobiet
 •  Uroczyste przywitanie wiosny,
 •  Dzień Mamy i Taty
 •  Dzień Dziecka
 •  Pożegnanie przedszkola,

IMG20211125084540IMG 20210930 084440 011

IMG 20211206 103133

 

 Uczestniczymy w akcjach i kampaniach:

 •  „Cała Polska czyta dzieciom” – krzewienie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
 •  Międzynarodowa akcja „ Przerwa na czytanie - bicie rekordów w czytaniu na przerwie”
 •  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” – spotkanie z policjantem, rozmowa na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
 •  „ Szkoła pamięta” – akcja wspierana przez MEN, zapalenie zniczy na grobie 14 – tu poległych.
 •  „Szkoła do hymnu” – wspólne odśpiewanie hymnu.
 •  „ Akcja Znicz” – Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,
 •  Udział w WOŚP,
 •  Akcja Korek
 •  Zbiórka zużytych baterii
 •  „ Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” -poszerzenie wiadomości na temat autyzmu,
 •  „Góra Grosza”

IMG 20211105 083338

IMG 20210601 104331524 HDRIMG20211020100450

 

Współpracujemy: 

 • Gminne Centrum Kultury w Baranowie,
 •  Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie,
 •  GOPS w Baranowie
 •  USC w Baranowie
 •  Szkolna Biblioteka
 •  OSP w Baranowie
 •  MDK w Puławach
 •  Policja w Kurowie i Puławach

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach, takich jak:

 •  Zajęcia logopedyczne – indywidualne oraz grupowe zabawy i ćwiczenia mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy ( w zależności od potrzeb)
 •  Zajęcia umuzykalniające– uwrażliwianie na muzykę, poznawanie nowych, ciekawych piosenek, wyrażanie własnej muzycznej ekspresji, zabawy taneczne)
 •  Zajęcia sportowe – treningi piłki nożnej
 •  Religia – dla wszystkich dzieci za zgodą rodziców
 •  Zajęcia taneczne – „Szkółka Tańca i Dobrych Manier” prowadzona przez instruktorów tańca z Puław ( odpłatnie).

musik kinder musik kinder clipart musikangebot fur kindergarten

Jesteśmy dumi :

 •  z serdecznej, życzliwej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej dziecku i rodzicom,
 •  z rodziców aktywnie współpracujących z przedszkolem,
 •  z przytulnych i bezpiecznie urządzonych sal, wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier, które rozwijają zainteresowania i zdolności naszych wychowanków,
 •  ze stale doskonalonej organizacji pracy,
 •  z wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 •  z troskliwej opieki na najwyższym poziomie,
 •  z funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Wyobrażamy sobie, że nasz absolwent będzie:

 •  wykazywał motywację do uczenia się i podejmowania wysiłku intelektualnego;
 •  umiał wykorzystać posiadane wiadomości o otaczającym świecie,
 •  umiał myśleć w sposób logiczny i abstrakcyjny,
 •  tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 •  odporny na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),
 •  posiadał wyobraźnię muzyczną, wykazywał zainteresowanie muzyką klasyczną,
 •  wykazywał postawę „badacza” wobec otaczającej go rzeczywistości,
 •  potrafił współdziałać w grupie (podporządkowywać się poleceniom, normom, umieć współdziałać z innymi),
 •  przestrzegał zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie,
 •  prezentował postawę proekologiczną.

 9281a36e77845368e0dea4ba8e3527f3

      Nie sposób wszystko wymienić. Jednego jesteśmy pewni, że dzieci czują się tu dobrze i chętnie przychodzą do przedszkola, aby nie tylko pobawić się ze swoimi rówieśnikami, ale również poznawać świat i stawać się co dzień mądrzejsze. Kadra przedszkola najlepiej jak potrafi pomaga dzieciom wejść w świat pozytywnych wartości, aby zawsze potrafiły one odróżnić dobro od zła, a także mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych